shanghai

Regler

Ett bra sätt att lära sig reglerna är att följa guiden The Interactive way to Go. Nedanstående regler är hämtade från Svenska Goförbundets hemsida, med några mindre justeringar.


Go spelas av två spelare, på ett bräde med 19×19 linjer som möts i 361 punkter. Den ene (svart) använder svarta stenar och den andre (vit) använder vita. Målet är att omringa så många punkter som möjligt.

• Spelarna gör vartannat drag till partiets slut. Svart börjar.

• Ett drag består av att lägga en sten på en ledig punkt och lyfta av eventuella fångade stenar från brädet, eller av att säga “pass” och räcka över en sten till motståndaren som fånge.

• En stens friheter är de tomma punkter som ligger horisontellt eller vertikalt intill stenen. Utanför brädets kant finns inga friheter.

• Om två stenar av samma färg ligger horisontellt eller vertikalt intill varandra, tillhör de samma grupp och får nytta av alla gruppens friheter. Se figur 1.

• Om en grupp blivit omringad av motståndarstenar så att den inte har någon frihet kvar ska motståndaren lyfta av den från brädet och lägga den till sina fångar.

• Ett drag får inte spelas så att brädet ser likadant ut som det gjorde vid ett tidigare tillfälle under partiet. Detta är för att hindra att partiet fastnar i en evighetsloop. Denna regel kallas Ko-reglen. Se figur 2.

• När båda spelarna passat i följd ska de komma överens om vilka grupper som går att fånga. Om spelarna är överens tas dessa av brädet och läggs till fångarna. Partiet är nu slut.

Om spelarna inte är överens, återupptas spelet och spelarna försöker ta alla friheter från alla de av motståndarens grupper som kanske går att fånga. Efter nästa på varandra följande pass är partiet slut och inga av de grupper som är kvar på brädet betraktas som fångade. En omringad tom punkt ger en poäng och en fånge ger en poäng. När partiet är slut läggs därför en spelares fångar tillbaks i motståndarens områden av omringade punkter innan de omringade punkterna räknas. Vit får 6.5 poäng extra för att svart la första draget. Den som har flest poäng vinner partiet.

fig1

Figur 1: Grupper med delade friheter

fig2

Figur 2: Ko-regeln

Go spelas ibland på bräden som är 9×9 eller 13×13 linjer. Det finns även andra varianter av reglerna.